top of page
gappภ.jpg

Gap Insurance เติมทุนประกัน
ให้เต็ม 100%

ประกันเติมเต็ม Gap Insurance คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร?

          ประกันรถยนต์ทั่วไป จะคุ้มครองรถเราสูงสุดตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์จะไม่เท่ากับมูลค่าจริงๆของรถ มักจะหายไปประมาณ 10-20% เนื่องจากได้มีการคิดค่าเสื่อมของรถรายปีเข้าไปด้วย ทำให้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน รถของเราเสียหายทั้งคัน จนไม่สามารถซ่อมได้ เช่น รถถูกไฟไหม้ รถตกน้ำ หรือเกิดการชนอย่างรุนแรง บริษัทประกันจะชดใช้ตามทุนประกันที่เราซื้อไว้เท่านั้น หากเราต้องการให้ประกันคุ้มครองเต็ม 100% ของมูลค่ารถ เราสามารถทำประกันประเภท Gap Insurance ใช้ชดเชยค่าเสียหายส่วนต่างที่เหลือได้​

ประกันเติมเต็ม Gap Insurance เหมาะกับใคร?

                ประกันเติมเต็ม Gap Insurance เหมาะกับผู้ที่ต้องการได้รับการชดเชย 100% เต็มของมูลค่ารถ ณ ขณะนั้น เมื่อรถได้รับความเสียหายทั้งคัน จนไม่สามารถซ่อมได้ หรือผู้ที่ต้องการให้การยื่นกู้ไฟแนนซ์ผ่านง่ายขึ้น​

ประกันเติมเต็ม Gap Insurance คุ้มครองอย่างไร?

                ประกันเติมเต็ม Gap Insurance จะให้ความคุ้มครองเมื่อรถเสียหายทั้งคันจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือสูญหายเท่านั้น เป็นฝ่ายถูก หรือฝ่ายผิดก็เคลมได้ โดยการจ่ายเคลม ประกันชั้น 1 ที่ทำอยู่จะจ่ายเงินตามทุนประกันที่ซื้อไว้ และ Gap Insurance จะจ่ายเพิ่มในส่วนที่เหลือ โดย Gap Insurance จะคุ้มครองในวงเงิน 25% ของทุนประกัน ณ ปัจจุบันของรถเอาประกัน​

      สรุปรายละเอียด
ประกันเติมเต็ม Gap Insurance

ความคุ้มครอง

รถเอาประกัน

- เมื่อรถเสียหายทั้งคัน จากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ สูญหาย เราจะได้เงินชดเชยจากประกันชั้น 1 ตามทุนประกัน และจะได้เพิ่มจาก Gap Insurance อีก 25%  ของทุนประกันรถ

สิทธิพิเศษ

- Tip Smart Assist ทีมช่วยเหลือเบื้องต้นบนท้องถนน
- Tip Society ส่วนลดเครื่องดื่ม บริการ โรงแรม
- Purple Care นัดหมายศูนย์/อู่ซ่อม

 

เงื่อนไข

- รับประกันเฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู และรถกระบะแคป และกระบะ 2 ประตู (น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน เท่านั้น)

- อายุรถที่รับประกันต้องไม่เกิน 5 ปี

- ประกันเติมเต็ม Gap Insurance ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ปี (ขั้นต่ำ 180 วัน)
- สามารถทำคู่กับประกันชั้น 1 เท่านั้น

วิธีการแจ้งเคลม

- สายด่วน โทร 1736 กด 1

bottom of page