BG.png

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง TIP PET LOVER 

ประกันสัตว์เลี้ยงแสนรัก

คุ้มครองทุกสายพันธุ์ จ่ายเต็มวงเงิน 100% รักษาได้
ทุกโรงพยาบาล และ คลินิกทั่วประเทศ

ประกันสัตว์เลี้ยงแสนรักคืออะไร?

            ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับสุนัข และแมว คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งมีค่าชดเชยเมื่อสัตว์เลี้ยงไปทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น หรือสูญหายอีกด้วย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นให้กับเจ้าของ

จุดเด่นประกันสัตว์เลี้ยงแสนรัก

ไม่ต้องฝังไมโครชิป หรือตรวจสุขภาพ

                สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีการฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ หรือฝังไมโครชิปก่อนการทำประกัน

ความคุ้มครองสูง ราคาเพียง 500 บาทต่อปี

                คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ เริ่มต้น 500 บาทต่อปี 

                คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย เริ่มต้น 1,100 บาทต่อปี
เมื่อเทียบความคุ้มครองกับประกันสัตว์เลี้ยงเจ้าอื่นๆในตลาดแล้ว ประกันสัตว์เลี้ยงแสนรักถือว่ามีความคุ้มครองคุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกันบาทต่อบาท

ความคุ้มครองเสริม สัตว์เลี้ยงสูญหาย เสียชีวิต ค่าวัคซีน ค่าฝากเลี้ยง

            ประกันสัตว์เลี้ยงทั่วไปจะมีเพียงแค่ความคุ้มครองมาตรฐาน ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเป็นหลักเท่านั้น แต่ประกันสัตว์เลี้ยงแสนรัก สามารถให้เจ้าของเลือกได้เองว่าต้องการให้ประกันดูแลแค่ค่ารักษาพยาบาล หรือต้องการความคุ้มครองเสริมด้าน เงินชดเชยเมื่อสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต สูญหาย ค่าวัคซีน และค่าฝากเลี้ยงเมื่อเจ้าของไปต่างประเทศด้วยหรือไม่

ped2_page-0001(1).jpg

เงื่อนไขในการทำประกัน

- รับประกันเฉพาะ สุนัข และแมวเท่านั้น อายุตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 9 ปี หากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ (ยกเว้นอายุ 8-9 ปี ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกัน)

- สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย ผ่านการผ่าตัดใหญ่ หรือพิการมาก่อนการทำประกัน

- สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- สัตว์เลี้ยง 1 ตัว ทำประกันได้ 1 ฉบับเท่านั้น (ประกันคุ้มครองปีต่อปี หากประกันหมดแล้วสามารถต่ออายุได้ในปีถัดไป)

- สัตว์เลี้ยงที่นำมาทำประกันต้องเป็นสัตว์เลี้ยงส่วนบุคคลเท่านั้น หากทางฟาร์มต้องการทำประกันให้สัตว์ในฟาร์ม จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาการรับประกัน

ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถเคลมประกันได้

- การบาดเจ็บและป่วยจากการขนส่ง สัตว์เลี้ยงถูกฆ่า หรือทำร้ายโดยเจตนา เช่น วางยาเบื่อ ทุบตี ปล่อยให้อดอาหาร

- สัตว์เลี้ยงอยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย
- โรคประจำตัว โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคทางเดินหายใจในสุนัขจมูกสั้น (เมื่อรับการรักษา แพทย์ลงความเห็นว่าสัตว์เจ็บป่วยจากโรคทางพันธุกรรม จึงจะเคลมไม่ได้)
- โรคผิวหนัง และโรคที่เกิดจากการขาดการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ เช่น โรคพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคผิวหนัง
- โรคระบาด เช่น โรคหัดแมว เฉพาะกรณีที่แมวในพื้นที่นั้นป่วยด้วยโรคนี้เยอะจนเข้าสู่ภาวะโรคระบาด แต่ถ้ายังไม่อยู่ในภาวะโรคระบาดสามารถเคลมได้

คำถามที่พบบ่อยก่อนการทำประกัน

ซื้อประกันแล้วคุ้มครองทันทีเลยหรือไม่?


ตอบ
อุบัติเหตุ: คุ้มครองทันที

ค่าวัคซีน: คุ้มครองทันที

เจ็บป่วย: หากทำประกันไปแล้วมากกว่า 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกันเริ่มคุ้มครอง สามารถเคลมค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ (เงื่อนไขนี้มีไว้เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงไม่ได้ป่วยมาก่อนการทำประกัน)

เสียชีวิต: หากทำประกันไปแล้วมากกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกันเริ่มคุ้มครอง สามารถเคลมค่าชดเชย และค่าทำศพจากการเสียชีวิตได้​
สัตว์เลี้ยงเคยผ่าตัดทำหมันสามารถทำประกันได้หรือไม่?


ตอบ สัตว์ที่เคยผ่านการทำหมันสามารถทำประกันได้
สามารถเบิกค่าวัคซีนได้ทุกชนิดเลยหรือไม่?


ตอบ สามารถเบิกค่าวัคซีนได้ทุกชนิด ยกเว้นค่าวัคซีนเพื่อความสวยงาม
นำสัตว์เลี้ยงเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล/คลินิก หรือไม่?


ตอบ ใช่ เข้าได้ทุกโรงพยาบาล และคลินิกทั่วประเทศ โดยลูกค้าสำรองจ่าย จากนั้นนำใบเสร็จมาเบิก
กรณีสัตว์เลี้ยงสูญหายเคลมอย่างไร?


ตอบ สามารถใช้ใบเสร็จ หรือหลักฐานในการโฆษณา มาเบิกค่าประกันได้ เช่น ใบเสร็จค่าทำป้ายประกาศ หลักฐานโพสต์ Facebook เงินรางวัลสำหรับผู้พบเจอสัตว์เลี้ยง
เมื่อสัตว์เลี้ยงทำลายทรัพย์สินผู้อื่นจะเคลมประกันอย่างไร?


ตอบ แจ้งรายละเอียด และวันที่เกิดเหตุ พร้อมแนบใบเสร็จการซื้อสินค้า หรือค่าซ่อม
เมื่อสัตว์เลี้ยงทำร้ายร่างกายผู้อื่นจะเคลมประกันอย่างไร?


ตอบ แจ้งรายละเอียด และวันที่เกิดเหตุ พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ และรุปถ่ายบาดแผล
สุนัขหรือแมวในบ้านกัดกันเองสามารถเคลมประกันได้ไหม?


ตอบ สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เองกัดกัน หรือกัดกับสัตว์ตัวอื่น ทั้งภายในบ้าน และนอกบ้าน สามารถเคลมประกันในหมวดค่ารักษาจากอุบัติเหตุได้
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเบิกได้กี่ครั้ง


ตอบ เบิกได้ไม่จำกัดครั้งตามวงเงินที่ทำประกันไว้
ค่าใช้จ่ายพิธีศพสัตว์เลี้ยงจะเคลมประกันอย่างไร?


ตอบ ถ่ายรูปยืนยันการเสียชีวิต และใบเสร็จค่าทำศพจากวัด หรือสถานเผาศพ หากไม่มีใบเสร็จสามารถใช้บิลเงินสดแทนได้
ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต (ความคุ้มครองเสริม) ต้องเคลมประกันอย่างไร?


ตอบ แนบรูปภาพยืนยันการเสียชีวิต และใบรับรองแพทย์ เพื่อทำการเคลมประกัน
จำเป็นต้องฝังไมโครชิปก่อนทำประกันหรือไม่?


ตอบ ไม่จำเป็นต้องฝังไมโครชิป สามารถทำประกันได้เลยหากอายุครบ 3 เดือน และมีการฉีดวัคซีน หรือใบตรวจสุขภาพ
มีเอกสารการฉีดวัคซีนแล้ว ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันด้วยหรือไม่?


ตอบ ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ หากฉีดวัคซีนแล้ว สามารถใช้เอกสารตัวใดตัวหนึ่งในการทำประกันได้
ทำไมถึงเบิกค่ารักษาโรคผิวหนัง และฟันไม่ได้?


ตอบ ประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง มีความคุ้มครองคล้ายกับประกันสุขภาพของคนมาก ซึ่งประกันสุขภาพโดยทั่วไป จะไม่คุ้มครองโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการดูแลสุขภาพ และความสะอาด แต่สำหรับโรคเจ็บป่วย เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคสมอง ลำไส้อักเสบ โรคหัด ฯลฯ สามารถเคลมได้

วิธีการแจ้งทำประกัน

- กรอกใบคำขอเอาประกันให้ครบถ้วน
- ถ่ายรูปสัตว์เลี้ยง 5 จุด ซ้าย ขวา หน้าตรง หน้าตรงเต็มตัว และใต้ท้อง
- สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง
- ส่งใบคำขอเอาประกัน รูปถ่ายสัตว์เลี้ยง และที่อยู่จัดส่งเอกสารมาที่ LINE Official: @purpleins

Asset 1.png

ใบคำขอ เอาประกันภัย

ท่านที่สนใจ สามารถกรอกเอกสาร  ใบคำขอทำประกัน

ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เลย

Asset 2.png

โบรชัวร์แผนประกัน

สามารถศึกษาเพิ่มเติม

ได้จากโบรชัวร์ แผนประกัน

ตัวอย่างรูปน้องแมว.jpeg

วิธีการแจ้งเคลม

เตรียมเอกสารดังนี้เพื่อทำการเคลม

- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ

- ใบรับรองแพทย์ของสัตว์เลี้ยง (กรณีเบิกค่าเจ็บป่วย)*

- ใบรับของแพทย์ของผู้เสียหาย (กรณีสัตว์เลี้ยงทำร้ายร่างกายผู้อื่น)*

- รูปถ่ายยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น รูปถ่ายสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต รูปถ่ายทรัพย์สินเสียหาย รูปถ่ายบาดแผลของผู้เสียหาย*
- ใบเสร็จสินค้า/ ค่ารักษาพยาบาล*

*เอกสารเหล่านี้ใช้เมื่อต้องการเคลมประกันตามความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น หากต้องการเคลมค่ารักษาพยาบาลเมื่อสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วย ใช้เอกสารแค่สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของ ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงเท่านั้น