top of page
BG.png

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง TIP PET LOVER 

ประกันสัตว์เลี้ยงแสนรัก

คุ้มครองทุกสายพันธุ์ จ่ายเต็มวงเงิน 100% รักษาได้
ทุกโรงพยาบาล และ คลินิกทั่วประเทศ

ประกันสัตว์เลี้ยงแสนรักคืออะไร?

            ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับสุนัข และแมว คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งมีค่าชดเชยเมื่อสัตว์เลี้ยงไปทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น หรือสูญหายอีกด้วย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นให้กับเจ้าของ

จุดเด่นประกันสัตว์เลี้ยงแสนรัก

ไม่ต้องฝังไมโครชิป หรือตรวจสุขภาพ

                สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีการฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ หรือฝังไมโครชิปก่อนการทำประกัน

ความคุ้มครองสูง ราคาเริ่มต้น 1,950 บาทต่อปี

                คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บอุบัติเหตุ เริ่มต้น 2,000 บาทต่อปี 

                คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย เริ่มต้น 500 บาท/ 5ครั้ง/ ต่อปี
เมื่อเทียบความคุ้มครองกับประกันสัตว์เลี้ยงเจ้าอื่นๆในตลาดแล้ว ประกันสัตว์เลี้ยงแสนรักถือว่ามีความคุ้มครองคุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกันบาทต่อบาท

ความคุ้มครองเสริม สัตว์เลี้ยงสูญหาย เสียชีวิต ค่าวัคซีน ค่าฝากเลี้ยง

            ประกันสัตว์เลี้ยงทั่วไปจะมีเพียงแค่ความคุ้มครองมาตรฐาน ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเป็นหลักเท่านั้น แต่ประกันสัตว์เลี้ยงแสนรัก สามารถให้เจ้าของเลือกได้เองว่าต้องการให้ประกันดูแลแค่ค่ารักษาพยาบาล หรือต้องการความคุ้มครองเสริมด้าน เงินชดเชยเมื่อสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต สูญหาย ค่าวัคซีน และค่าฝากเลี้ยงเมื่อเจ้าของไปต่างประเทศด้วยหรือไม่

IMG_1387.jpeg
IMG_3897.jpeg

เงื่อนไขในการทำประกัน

- รับประกันเฉพาะ สุนัข และแมวเท่านั้น อายุตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 9 ปี หากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ (ยกเว้นอายุ 8-9 ปี ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกัน)

- สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย ผ่านการผ่าตัดใหญ่ หรือพิการมาก่อนการทำประกัน

- สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- สัตว์เลี้ยง 1 ตัว ทำประกันได้ 1 ฉบับเท่านั้น (ประกันคุ้มครองปีต่อปี หากประกันหมดแล้วสามารถต่ออายุได้ในปีถัดไป)

- สัตว์เลี้ยงที่นำมาทำประกันต้องเป็นสัตว์เลี้ยงส่วนบุคคลเท่านั้น หากทางฟาร์มต้องการทำประกันให้สัตว์ในฟาร์ม จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาการรับประกัน

ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถเคลมประกันได้

- การบาดเจ็บและป่วยจากการขนส่ง สัตว์เลี้ยงถูกฆ่า หรือทำร้ายโดยเจตนา เช่น วางยาเบื่อ ทุบตี ปล่อยให้อดอาหาร

- สัตว์เลี้ยงอยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย
- โรคประจำตัว โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคทางเดินหายใจในสุนัขจมูกสั้น (เมื่อรับการรักษา แพทย์ลงความเห็นว่าสัตว์เจ็บป่วยจากโรคทางพันธุกรรม จึงจะเคลมไม่ได้)
- โรคผิวหนัง และโรคที่เกิดจากการขาดการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ เช่น โรคพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคผิวหนัง
- โรคระบาด เช่น โรคหัดแมว เฉพาะกรณีที่แมวในพื้นที่นั้นป่วยด้วยโรคนี้เยอะจนเข้าสู่ภาวะโรคระบาด แต่ถ้ายังไม่อยู่ในภาวะโรคระบาดสามารถเคลมได้

 • 2+ รหัส 110 กลุ่ม 3,4,5"
  ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกัน 6,399 บาท ------- ทุนประกัน 200,000 บาท เบี้ยประกัน 7,099 บาท ------- ทุนประกัน 300,000 บาท เบี้ยประกัน 7,799 บาท ------- ทุนประกัน 400,000 บาท เบี้ยประกัน 8,499 บาท ------- ทุนประกัน 500,000 บาท เบี้ยประกัน 9,199 บาท
 • 2+ รหัส 110 กลุ่ม 2
  ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกัน 7,899 บาท ------- ทุนประกัน 200,000 บาท เบี้ยประกัน 8,599 บาท ------- ทุนประกัน 300,000 บาท เบี้ยประกัน 9,299 บาท ------- ทุนประกัน 400,000 บาท เบี้ยประกัน 9,999 บาท ------- ทุนประกัน 500,000 บาท เบี้ยประกัน 10,699 บาท
 • 2+ รหัส 210
  ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกัน 7,399 บาท ------- ทุนประกัน 200,000 บาท เบี้ยประกัน 8,099 บาท ------- ทุนประกัน 300,000 บาท เบี้ยประกัน 8,799 บาท ------- ทุนประกัน 400,000 บาท เบี้ยประกัน 9,499 บาท ------- ทุนประกัน 500,000 บาท เบี้ยประกัน 10,199 บาท
 • 2+ รหัส 320
  ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกัน 6,999 บาท ------- ทุนประกัน 200,000 บาท เบี้ยประกัน 7,699 บาท ------- ทุนประกัน 300,000 บาท เบี้ยประกัน 8,399 บาท ------- ทุนประกัน 400,000 บาท เบี้ยประกัน 9,099 บาท ------- ทุนประกัน 500,000 บาท เบี้ยประกัน 9,799 บาท
 • 3+ รหัส 110 กลุ่ม 3,4,5"
  ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกัน 5,399 บาท ------- ทุนประกัน 200,000 บาท เบี้ยประกัน 6,099 บาท ------- ทุนประกัน 300,000 บาท เบี้ยประกัน 6,799 บาท ------- ทุนประกัน 400,000 บาท เบี้ยประกัน 7,499 บาท ------- ทุนประกัน 500,000 บาท เบี้ยประกัน 8,199 บาท
 • 3+ รหัส 110 กลุ่ม 2
  ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกัน 6,899 บาท ------- ทุนประกัน 200,000 บาท เบี้ยประกัน 7,599 บาท ------- ทุนประกัน 300,000 บาท เบี้ยประกัน 8,299 บาท ------- ทุนประกัน 400,000 บาท เบี้ยประกัน 8,999 บาท ------- ทุนประกัน 500,000 บาท เบี้ยประกัน 9,699 บาท
 • 3+ รหัส 210
  ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกัน 6,399 บาท ------- ทุนประกัน 200,000 บาท เบี้ยประกัน 7,099 บาท ------- ทุนประกัน 300,000 บาท เบี้ยประกัน 7,799 บาท ------- ทุนประกัน 400,000 บาท เบี้ยประกัน 8,499 บาท ------- ทุนประกัน 500,000 บาท เบี้ยประกัน 9,199 บาท
 • 3+ รหัส 320
  ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกัน 5,999 บาท ------- ทุนประกัน 200,000 บาท เบี้ยประกัน 6,699 บาท ------- ทุนประกัน 300,000 บาท เบี้ยประกัน 7.399 บาท ------- ทุนประกัน 400,000 บาท เบี้ยประกัน 8,099 บาท ------- ทุนประกัน 500,000 บาท เบี้ยประกัน 8,799 บาท

วิธีการแจ้งทำประกัน

- กรอกใบคำขอเอาประกันให้ครบถ้วน
- ถ่ายรูปสัตว์เลี้ยง 5 จุด ซ้าย ขวา หน้าตรง หน้าตรงเต็มตัว และใต้ท้อง
- สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง
- ส่งใบคำขอเอาประกัน รูปถ่ายสัตว์เลี้ยง และที่อยู่จัดส่งเอกสารมาที่ LINE Official: @purpleins

Asset 1.png

ใบคำขอ เอาประกันภัย

ท่านที่สนใจ สามารถกรอกเอกสาร  ใบคำขอทำประกัน

ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ได้เลย

Asset 2.png

โบรชัวร์แผนประกัน

สามารถศึกษาเพิ่มเติม

ได้จากโบรชัวร์ แผนประกัน

ตัวอย่างรูปน้องแมว.jpeg

วิธีการแจ้งเคลม

เตรียมเอกสารดังนี้เพื่อทำการเคลม

- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ

- ใบรับรองแพทย์ของสัตว์เลี้ยง (กรณีเบิกค่าเจ็บป่วย)*

- ใบรับของแพทย์ของผู้เสียหาย (กรณีสัตว์เลี้ยงทำร้ายร่างกายผู้อื่น)*

- รูปถ่ายยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น รูปถ่ายสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต รูปถ่ายทรัพย์สินเสียหาย รูปถ่ายบาดแผลของผู้เสียหาย*
- ใบเสร็จสินค้า/ ค่ารักษาพยาบาล*

*เอกสารเหล่านี้ใช้เมื่อต้องการเคลมประกันตามความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น หากต้องการเคลมค่ารักษาพยาบาลเมื่อสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วย ใช้เอกสารแค่สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของ ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงเท่านั้น

bottom of page