ประกันภัยโดรน

คุ้มครองบุคคลภายนอก และ

คุ้มครองโดรน

พร้อมขึ้นทะเบียน ฟรี!

เริ่มต้นเพียง 1,690.-

drone.png

*แผนประกันภัยโดรนนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายาน 2562 เป็นต้นไป
**แผนประกันภัยโดรนนี้มีผลบังคับใช้ทั้งช่องทางขายตรงและผ่านตัวแทน

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.โดรนต้องมีน้ำหนัก (รวมอุปกรณ์ส่วนครบ) ไม่เกิน 25 กิโลกรัม
2.โดรนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อและต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่ผลิต
3.แผนประกันภัย TIP 3 และ TIP 4 สงวนสิทธิ์เฉพาะโดรนที่ซื้อให้เท่านั้น