น้องปิงปิง Purple INs Idol คนล่าสุดในบทสัมภาษณ์ของ Purple INS Society


Purple INS Idol : พลอยชมพู วโรดม (น้องปิงปิง)