พกไว้อุ่นใจกว่า " 6 เอกสารสำคัญควรมีติดรถ "แม้เราจะมีสติและระมัดระวังในการขับรถ แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้เสมอ

วันนี้ Purple INS จะพาเพื่อนๆ ไปดูกันว่า เอกสารสำคัญ อะไรบ้างที่ควรมีติดรถไว้

หากเกิดอุบัติเหตุหรือบังเอิญเจอด่านเรียกตรวจจะได้อุ่นใจ1.สำเนาจดทะเบียนรถ

คู่มือจดทะเบียนรถยนต์ควรถ่ายสำเนาหน้าที่แสดงชื่อเจ้าของรถกับหน้าที่ทำการต่อภาษีล่าสุด

เก็บไว้ในรถไม่ควรเก็บตัวจริงไว้ในรถ เนื่องจากในกรณีที่รถหาย เล่มทะเบียนก็จะหายไปด้วย

หากมีเจ้าหน้าที่ขอดูคู่มือจดทะเบียนแล้วเราไม่มีทั้งสำเนาและตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

อาจถูกยึดรถไว้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบหรือต้องเสียค่าปรับอีกด้วย

2.กรมธรรม์ประกันรถยนต์

กรมธรรม์ประกันรถยนต์ คือ เอกสารการทำประกันรถยนต์ เป็นสิ่งมีความจำเป็นอย่างมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เพราะเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันจะถามหากรมธรรม์เป็นอย่างแรก กรมธรรม์จึงเป็นหลักฐานสำคัญ

ในการทำประกันนั่นเอง ดังนั้นควรมีติดรถไว้ อาจถ่ายสำเนาไว้ ส่วนฉบับจริงเก็บไว้ที่บ้านก็ได้ค่ะ
3.ใบอนุญาตขับขี่และสำเนาใบขับขี่

สิ่งสำคัญที่สุดของการขับรถก็ว่าได้ เพราะใบขับขี่คือเอกสารราชการที่ต้องพกติดตัวเอาไว้

เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันการขับรถอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควรพกเป็นใบจริงเท่านั้น

หรือมีสำเนาติดไว้ที่รถด้วยก็ดี เผื่อไว้ในกรณีที่ทำหายหรือโดนเจ้าหน้าที่เรียกตรวจจะได้มี

มีหลักฐานแสดงตัวค่ะ
4.ใบรายการซ่อมแซมรถยนต์

ทุกครั้งหลังจากทำการตรวจเช็กสภาพรถหรือซ่อมแซมความเสียหายแล้ว ควรเก็บใบรายการไว้เป็น

หลักฐานด้วย หากกรณีที่รถยังมีปัญหาเรื่องอะไหล่ที่ซ่อมไปแล้ว ก็สามารถเป็นหลักฐานนำไปแสดงอ้างอิงกับศูนย์ได้