top of page

"โดรน" ตัวช่วยเกษตรกร

Updated: Mar 10, 2022

หากเพื่อน ๆ นึกถึงการทำนาหรือทำการเกษตร เพื่อน ๆ ก็จะเห็นวิธีการทำที่ใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาผสมผสาน เพื่อพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้าและลดการใช้แรงงานคนได้อีกด้วย วันนี้ Purple INS ขอเสนอ "โดรน" ตัวช่วยเกษตรกรการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการเกษตรถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ มีผลการวิจัยออกมาว่าเกษตรกรเริ่มจ้างบริการโดรนพ่นสารกำจัดศัตรูพืชและพ่นฮอร์โมนข้าวมากขึ้น ซึ่งการใช้โดรน ก็สามารถลดเวลาการทำงานลงได้ถึง 3-5 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณเคมีลงได้ร้อยละ 15 - 20 และการใช้โดรนก็ปลอดภัยจากสารตกค้างที่อาจกระทบกับการใช้แรงงานคนอีกด้วย


ข้อดีของการใช้โดรนเพื่อการเกษตร ลดการใช้แรงงาน

โดรน ถือเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่สามารถลดการใช้แรงงานคนได้โดยเฉพาะโดรนเพื่อการเกษตร อีกทั้งยังสามารถ

  • ลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงได้

  • การพ่นยาจากที่สูงก็สามารถกระจายได้ดีกว่าการฉีดบนพื้นดิน

  • สิ่งเพาะปลูกจะไม่เสียหายจากการถูกเหยียบย่ำ

  • ทำงานได้รวดเร็วกว่าการทำบนภาคพื้นดินแต่การใช้โดรนเพื่อการเกษตร ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงอย่างตัวโดรนนั้น ก็ยังเป็นปัญหาสำหรับชาวนาและเกษตรกรในหมู่มากอยู่เหมือนกัน

  • ราคาตัวโดรนและแบตเตอรี่ที่สูง

  • ระบบในการบังคับอาจจะซับซ้อนเกินไป

  • อาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการขับโดรน เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อตัวโดรน

  • ต้องเติมน้ำยาบ่อย

ในอนาคตคาดว่าราคาโดรนจะถูกลง

เกษตรกรและชาวนาอาจเข้าถึงการใช้โดรนได้มากขึ้น การใช้โดรนก็อาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจ้างคนมาพ่นยา อาจทำให้ชาวนาและเกษตรกรลดการใช้แรงงานและได้ปริมาณ คุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับที่ดีได้ การเกษตรภายในประเทศก็จะก้าวหน้าขึ้นอีกด้วยทำประกันโดรนเกษตรกับ Purple INS เริ่มต้นเพียง 1,699 บาท!

การทำประกันโดรนกับ Purple INS นั้นง่ายแสนง่าย เรามีรายชื่อเอกสารที่เพื่อน ๆ ต้องมีไว้แล้ว เพื่อน ๆ เพียงคลิก https://www.purpleins.com/drone-insurance เพื่อดูรายชื่อเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวประกันและสามารถติดต่อมาได้เลย ที่ LINE : @purpleins หรือสแกน QR CODE ได้เลย


 

ต้องการสอบถาม หรืออ่าน Insight เกี่ยวกับการประกัน สามารถติดตามเราได้ที่

LINE Official : @purpleins หรือเว็บไซต์ www.purpleins.com

โทร 061-725-9222

162 views0 comments

Comentários


bottom of page