เจาะลึก สินมั่นคง ยกเลิกประกัน Covid-19 ทำไปเพราะขาดทุน หรือได้กำไรแล้วหนี