top of page

อู่ในเครือทิพยประกันภัย จังหวัดเชียงใหม่


จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ ผู้ที่ขับรถเข้าไปในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ถ้าขับขี่ไม่ชำนาญทางมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา ถนนคดเคี้ยวเป็นโค้งเป็นทางลาดชันเกือบจะตลอดทุกเส้นทางและเป็นจังหวัดที่มีผู้คนเดินทางท่องเที่ยวขับรถเข้าตัวจังหวัดเป็นจำนวนมากอู่ในเครือทิพยประกันภัย จังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด 12 อู่

โดยอู่ของทางทิพยประกันภัยมีด้วยกัน 3 เกรดด้วยกัน


  1. Platinum แพลตตินั่ม เป็นอู่เกรดพรีเมี่ยม เครื่องมือและการบริการที่ครบครัน พื้นที่กว้างขวาง

  2. Gold โกลด์ พื้นที่เล็กกว่าเกรดแพลตตินั่มเล็กน้อย แต่มาตรฐานการซ่อมอยู่ในระดับเดียวกัน

  3. Silver ซิลเวอร์ เกรดได้มาตรฐาน แต่อาจจะไม่มีห้องรับรองที่สะดวกเท่า Platinum และ Gold


อู่เกรด Gold ในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 9 อู่


1.บริษัท นิวไดมอนด์ จำกัด

215/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50300

094-7179798, 053-1108042. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญรุ่งเกียรติโชคชัย

408 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 50320

086-4207256, 053-346901


3. บริษัท แสงตะวันมอเตอร์ จำกัด

233 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180

052-001422