top of page

วิธีแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ที่กรมขนส่งทางบก

หลายท่านกำลังเบื่อกับสีรถยนต์เดิมๆของตัวเองที่ซื้อมาหลายปี อยากลองเปลี่ยนสีกันดูบ้าง ในขณะที่หลายท่านก็มีปัญหาเรื่องรถเป็นรอยขีดข่วนจนหมดราศี ได้เวลาเปลี่ยนสีรถกันใหม่ทั้งคันก็คราวนี้ล่ะค่ะ อยากได้สีที่ถูกใจ อยากได้สีที่ถูกโฉลกก็สามารถทำได้ แต่การเปลี่ยนสีรถยนต์นั้นต้องทำให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายกันด้วยนะคะ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ วันนี้เรามีวิธีแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์มาเล่าสู่กันฟังค่ะกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนสีรถยนต์

ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 13 ได้ระบุว่า รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนสีรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน7 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงสีรถ หากเกินกำหนดจะมีความผิดตามมาตรา 60 ระวางโทษปรับไม่เกิน2,000 บาท นั่นหมายความว่าถ้าหากท่านต้องการเปลี่ยนสีรถจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดกฎหมาย ไม่เพียงเท่านั้นกรมการขนส่งทางบก ยังได้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการกำหนดสีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้ค่ะ


1.กรณีตัวรถมีสีเดียว ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลัก โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มของสีที่แตกต่างกัน


2.กรณีตัวรถมีหลายสี โดยแต่ละสีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน บริเวณตัวถังส่วนที่สำคัญของรถ เช่น ฝากระโปรงหน้า-ท้าย หลังคา หรือประตู เป็นต้น ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักเป็นสีของรถไม่เกิน 3 สีแล้วแต่กรณี เช่น ตัวรถมี 2 สี กำหนดเป็นสีขาว แดง หรือตัวรถมี3สี กำหนดเป็นสีดำ ขาว เหลือง และถ้าหากตัวรถมีมากกว่า 3สี และสามารถกำหนดสีหลักของตัวรถได้ให้กำหนดสีหลัก3สี ตามด้วยสีลำดับสุดท้าย “หลายสี” เช่น ขาว แดง หลายสี เว้นแต่กรณีไม่สามารถกำหนดสีใดเป็นสีหลักได้ ให้กำหนดว่า "หลายสี" เพียงอย่างเดียว


3.กรณีสีคาดหรือแถบคาดที่ใช้ตกแต่งรถ โดยไม่ทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ไม่ต้องกำหนดเป็นสีรถ แต่หากการตกแต่งรถทําให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลงไป ให้กำหนดเป็นสีของรถตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง


ในกรณีที่รถติดสติกเกอร์หรือวัสดุอื่นๆเช่นคาร์บอนเคฟล่า ถ้าติดสติกเกอร์หรือไปทำสีมาใหม่เกินกว่า 30%ของตัวรถ ก็จำเป็นต้องทำการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ


แจ้งเปลี่ยนสีรถได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในขั้นตอนของการแจ้งเปลี่ยนสีรถท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่กรมการขนส่งทางบก ก่อนไปอย่าลืมเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้กันก่อนนะคะ มีดังต่อไปนี้ค่ะ

  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

  • หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสี


ขั้นตอนการดำเนินการ

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อย ท่านสามารถเข้าไปยื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันที ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ค่ะ


  • ยื่นแบบฟอร์มคำขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่

  • รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร รับใบแจ้งผลการตรวจสอบรถ

  • ชำระค่าธรรมเนียม

  • รอรับเอกสารคืน

ค่าใช้จ่ายในการแจ้งเปลี่ยนสีรถ

  • ค่าธรรมเนียมแจ้งเปลี่ยนสีรถ 50 บาท

  • ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบก 50 บาท

  • ค่าคำขอ 5 บาท


ทั้งหมดนี้คือกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่ได้แนะนำวิธีแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ คราวนี้ก็ขับขี่รถยนต์กันอย่างสบายใจแถมยังโชว์รถสีใหม่กันได้เต็มที่แล้วนะคะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

ต้องการสอบถาม หรืออ่าน Insight เกี่ยวกับการประกัน สามารถติดตามเราได้ที่

LINE Official : @purpleins หรือเว็บไซต์ www.purpleins.com

โทร 061-725-9222

248 views0 comments

Comments


bottom of page