รู้ทันโรคไข้เลือดออก ภัยร้ายคร่าชีวิตในช่วงฤดูฝน


โรคไข้เลือดออก คือโรคสามัญประจำฤดูฝน เพราะช่วงเวลาที่ฝนตกจะเกิดน้ำขังหลายจุด กลายเป็นจุดเพาะพันธุ์ให้กับยุงได้เป็นอย่างดี เมื่อยุงไปกัดคนจะนำเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าเดงกีไปติด ทำให้คนที่ติดเชื้อมีไข้สูงเฉียบพลันสูงเกินกว่า 38.5 องศาเซลเซียส ต่อเนื่อง 2-7 วัน มีจุดแดงตามผิวหนัง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หรือกดเจ็บบริเวณชายซี่โครงขวา นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆ เพิ่มเติมเช่นเลือดกำเดาไหล อุจจาระมีเลือดปน หรือภาวะช็อก ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ที่น่าสนใจก็คือ แม้โรคไข้เลือดออกจะมีการพูดถึงและหาทางป้องกันอยู่เป็นประจำทุกปี แต่ยังกลับพบว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่เรื่อยๆ และมีคนเสียชีวิตทุกปี

ดังนั้นเพื่อนๆ ควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และหมั่นตรวจเช็คอาการของตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอเมื่อเป็นไข้ วันนี้เราจึงขอพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับโรคไข้เลือดออกกันให้มากขึ้น รู้ทันเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เรารักติดโรคไข้เลือดออกกันเถอะครับ


กลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นโรคไข้เลือดออกได้ง่าย

กรมควบคุมโรค ได้ออกมาเผยข้อมูลว่า สถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 63

พบผู้ติดเชื้อสูงถึง 31,438 คน โดยช่วงอายุที่ติดเชื้อเยอะที่สุดเป็นกลุ่มเด็กอายุ 5-14 ปี และผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบที่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ที่ไวต่อการรับเชื้อได้ง่าย ดังนี้ครับ

1.เด็กทารกและผู้สูงอายุ

2.หญิงตั้งครรภ์

3.ผู้หญิงที่อยู่ระหว่างมีประจำเดือนหรือมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

4.ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

5.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคหัวใจขาดเลือด ไตวาย ตับแข็ง

โรคไข้เลือดออกแบ่งความรุนแรงได้ถึง 3 ระดับ

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อที่มีชื่อว่า ไวรัสเดงกี (Dengue Virus) โดยมีพาหะนำโรคมาจากยุง ผู้ติดเชื้อมักมีการแสดงอาการต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่ได้รับเชื้อไวรัส ซึ่งความรุนแรงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

1.ไข้เดงกี (Dengue fever; DF) อาการระดับแรก

1.1 ไข้สูง

1.2 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

1.3 ปวดข้อ/ปวดกระดูก

1.4 มีผื่น

1.5 อาการเลือดออกตามผิวหนัง

2.ไข้เลือดออกเดงกี (Dengue hemorrhagic fever; DHF) อาการระดับสอง

2.1 ไข้สูง

2.2 มีตับโต และมีน้ำในเยื่อหุ้มปอด หรือ น้ำในช่องท้อง

2.3 คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร

2.4 หน้าแดง อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง หรือมีเลือดออกบริเวณอื่น เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะ อุจจาระมีเลือดปน

2.5 ปวดท้องอย่างรุนแรง กดเจ็บชายโครงด้านขวา

2.6 ในรายที่มีอาการรุนแรงมาก อาจเกิดอาการไข้เลือดออกช็อก (dengue shock syndrome) โดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่าย ปลายมือปลายเท้าเย็น ปัสสาวะน้อยลง ไข้ลดลงอย่างรวดเร็ว ความดันโลหิตลดต่ำ วัดชีพจรไม่ได้

3. ไข้ ไข้เลือดออกเดงกีช็อก ( Dengue shock syndrome ; DSS) อาการระดับสาม

3.1 มีภาวะช็อก

3.2 ความดันโลหิตต่ำ

3.3 มือเท้าเย็น ความรู้สึกตัวลดลง

3.4 มีเลือดออกผิดปกติรุนแรง

3.5 ภาวะตับวาย ไตวาย

3.6 การหายใจล้มเหลว

3.7 ไม่ปัสสาวะนานกว่า 6 ชั่วโมง ควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

การรักษาไข้เลือดออก

ปัจจุบันยังไม่มียาต้านโรคไข้เลือดออกได้โดยตรง จะเป็นเพียงรักษาตามอาการมากกว่าครับ อย่างไรก็ตามโรคไข้เลือดออกสามา