top of page

ราคา พรบ. รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

วิธีการเช็คราคา พรบ. รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

มาทำความรู้จัก พรบ. กับ Purple INS กันเลยค่ะเพื่อนๆ


พรบ. ที่ย่อมาจาก พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ นั่นก็คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หมายความว่า เป็นกฎหมายกำหนดให้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ทุกคันต้องซื้อ พรบ. ทุกปี โดยเป็นหลักประกัน สามารถรับสิทธิคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น และการคุ้มครองค่าเสียหายให้ด้วย หากในกรณีที่ ขาดการต่อ พรบ. ก็จะได้รับโทษทางกฎหมายได้ ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกันว่า พรบ. รถจักยานยนต์ และ รถยนต์ มีราคาเท่าไหร่กันบ้าง?


การต่อ พรบ.รถจักรยานยนต์ หรือ มอเตอร์ไซต์ ราคาเท่าไหร่นั้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของจักรยานยนต์ ที่แบ่งได้ตามขนาดของเครื่องยนต์แต่ละซีซี ดังต่อไปนี้

เครื่องยนต์ น้อยกว่า 75 ซีซี ราคา 161.57 บาท

เครื่องยนต์ 75 - 125 ซีซี ราคา 323.14 บาท

เครื่องยนต์ 125- 150 ซีซี ราคา 430.14 บาท


และสุดท้ายรถมอเตอร์ไซต์ ที่มีเครื่องยนต์มากกว่า 150 ซีซีขึ้นไป ส่วนมากจะเป็นลักษณะของรถมอเตอร์ไซต์สปอต์ หรือ บิ๊กไบค์ ก็จะมีราคา 645.21 บาท ซึ่งมีราคาเทียบเท่ากับพรบ. รถยนต์เลย


การต่อพรบ.รถยนต์ ราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทของแต่ละรถยนต์ ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากสมุดทะเบียนรถที่เราได้ครอบครอง จะมีประเภทรถระบุไว้อย่างชัดเจน เราจะสามารถรุู้ได้ไงว่าประเภทรถยนต์ของเราจัดอยู่ในประเภทไหน และราคาเท่าไหร่ เราไปรู้พร้อมๆกันเลย
ประเภท รย.1 คือ รถเก๋ง ต่อพรบ.ในราคา 645.21 บาท

ประเภท รย.2 คือ รถตู้ ต่อพรบ.ในราคา 1,182.35 บาท

ประเภท รย.3 คือ รถกระบะ ต่อพรบ.ในราคา 967.25 บาท