top of page

มือใหม่ ! เริ่มใช้โดรนอย่างถูกกฎหมาย

ในโลกยุคใหม่ที่ก้าวไปข้างหน้ากับนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่กระโดดไปอย่างรวดเร็ว ต้องยอมรับว่ากฎหมายในเชิงควบคุมและกำกับดูแลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีมักเกิดขึ้นภายหลังเสมอ ซึ่งอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV(Unmanned Aerial Vehicle) หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า โดรน (Drone) จะบังคับโดยอุปกรณ์การควบคุมระยะไกล มีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เริ่มพัฒนาที่ต่างประเทศในภารกิจทหารมาเป็นเวลานาน และแพร่หลายในประเทศไทยเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะนิยมใช้ในการถ่ายภาพมุมสูง เช่น การกีฬา ตรวจสภาพการจราจร การพยากรณ์อากาศ และช่วยเหลือภัยพิบัติ ในอนาคตเราอาจเห็นโดรนเป็นเหมือนอุปกรณ์ประจำบ้าน บทความนี้จึงมุ่งที่จะสร้างความเข้าใจเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ หรือผู้ที่สนใจที่จะซื้อโดรนมาครอบครองให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย การขออนุญาตและการใช้เบื้องต้น


ในปี พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช้อำนาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญํติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ซึ่งอนุญาตและกำหนดเงื่อนไขการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2558 โดยสำหนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัย

การขออนุญาตแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้โดรนและขนาดเป็นสำคัญ

ประเภทที่ 1 ใช้เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิงหรือเพื่อการกีฬา กรณีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่ต้องยื่นขออนุญาต แต่ผู้บังคับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือมีผู้แทนโดยชอบธรรมคอยดูแล หากหนักเกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 25 กรัม ต้องขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้ยื่นคำขอต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี


ประเภทที่ 2 ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ได้แก่ รายงานข่าว รายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ วิจัยและพัฒนาอากาศยาน หรือเพื่อการอื่น ๆ ขนาดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ต้องขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยยื่นที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) หากได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและ กสทช.จะขึ้นทะเบียน มีอายุ 2 ปีตั้งแต่วันออกหนังสือสรุปง่าย ๆ เลยคือ น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม ไม่ติดตั้งกล้อง ใช้สำหรับงานอดิเรก ไม่ต้องขึ้นทะเบียน ถ้าติดตั้งกล้องต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี หรือหากไม่มีกล้องแต่มีน้ำหนักระหว่าง 2-25 กิโลกรัม ต้องขึ้นทะเบียน ส่วนกรณีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเอาเป็นว่าใครที่เพิ่งซื้อโดรนมาใหม่ ก็อย่าเพิ่งใจร้อนอยากทดสอบฝีมือบินโดรน เพราะว่าควรดำเนินการเรื่องการขึ้นทะเบียนโดรนและขอใบอนุญาตให้เรียบร้อยซะก่อน ส่วนใครที่กำลังมองหาประกันภัย โดรนเพื่อขอใบอนุญาตแนะนำเลย ทิพยประกันภัย โทร 061-725-9222 หรือแอด Line : @purpleins มาสอบถามเกี่ยวกับประกันภัยโดรนกันได้เลยนะคะ


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.matichon.co.th/publicize/news_478042

16 views0 comments

コメント


bottom of page