top of page

ประกันโควิดควรทำไหม? มีประกันสุขภาพอยู่แล้วต้องทำเพิ่มหรือเปล่า?รู้จักกับ “ประกันโควิด” ก่อนตัดสินใจ

เนื่องจากการระบาดของโรคปอดอักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อ "โคโรนาไวรัส" หรือ "โควิด-19" ทำให้คนทั่วโลกตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือกับเชื้อร้ายนี้ ซึ่งถือว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่มากกว่าเชื้อซาร์สในปี ค.ศ.2002 ที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 8,000 คน ใน 26 ประเทศทั่วโลก โดยมีสาเหตุมาจากเชื้อโรโคนา (CoV) เช่นเดียวกัน

ในสถานการณ์เช่นนี้เราควรทำประกันโควิดไหม? ณ ปัจจุบันนี้องค์การอนามัยโลกยกระดับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นระดับสูงมาก ประชาชนจึงไม่ควรนิ่งนอนใจในการดูแลสุขอนามัยของตัวเองในชีวิตประจำวัน รวมถึงมาตรการของรัฐแต่ละประเทศที่ต้องพร้อมดูแลประชาชน ดังนั้นการทำประกันโควิด จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง โดยเมื่อเราสำรวจแผนประกันภัยโควิด-19 ในปัจจุบันนี้พบว่ามี 3 รูปแบบ


แบบที่ 1 : ประกันโควิดค่ารักษาพยาบาล

เมื่อถามตัวเองว่าประกันโควิดควรทำไหม? ในกลุ่มผู้ที่ต้องการรับการดูแลที่รวดเร็ว และได้รับบริการที่ดีกว่ารัฐสวัสดิการ จึงมีลูกค้าประกันกลุ่มหนึ่งที่เห็นความสำคัญในข้อนี้จำนวนมากเลือกที่จะซื้อแผนประกันโควิด-19 โดยที่ไม่ต้องมองว่าประกันโควิดมีอะไรบ้าง แต่ต้องการยา และการดูแลจากแพทย์หรือพยาบาลที่ดีกว่าการเข้ารับการรักษาขั้นพื้นฐาน คนกลุ่มนี้จึงเลือกแผนประกันที่มีทุนประกันคุ้มครองให้เมื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยเข้ารับการรักษา โดยประกันจะจ่ายเป็น ค่าห้อง ค่ารักษาต่างๆ

แบบที่ 2 : ประกันโควิดตรวจเจอจ่ายเลย

เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย บางท่านมีประกันสุขภาพ หรือประกันสังคมอยู่แล้วแต่อยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเพราะกังวลว่าวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่พอ บริษัทประกันภัยจึงเพิ่มแผนประกันโควิดในลักษณะที่ว่า ตรวจเจอโรคแล้วจ่ายเลย ซึ่งเป็นเงินก้อนระหว่าง 50,000 – 100,000 บาท และอาจจะไม่มากไปกว่านี้ เพราะประกันโควิดของบางบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มประกันวินาศภัย เช่นเดียวกับการเคลมประกันรถยนต์ ดังนั้นแต่ละบริษัทจะจัดสรรเบี้ยประกันและทุนประกันมาให้เหมาะสม ส่วนใครที่กำลังคิดว่าจะทำไว้หลายฉบับเพื่อไปเคลมกับทุกบริษัทที่ตรวจเจอจ่ายเลย ต้องคิดให้ดี เพราะปอดเป็นอวัยวะที่หามาเปลี่ยนไม่ได้

แบบที่ 3 : ประกันโควิดชดเชยรายได้หากหยุดงาน

ไม่ว่าในกรณีที่ผู้ป่วยมีหรือไม่มีประกันสุขภาพอื่นอยู่แล้ว และต้องการรับความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นประกันโควิดชดเชยรายได้หากต้องหยุดงาน เพราะมีสถิติพบว่าโรคโควิด-19 มีผลกระทบกับสุขภาพของผู้ที่มีโรคประจำตัว และสูงอายุ ดังนั้นหากผู้เอาประกันภัยอยู่ในกลุ่มนี้แล้วต้องหยุดงานเพราะโรคแทรกซ้อนหลายวัน ซึ่งไม่สามารถประเมินค่ารักษาพยาบาลได้ การทำประกันโควิดเพื่อชดเชยรายได้ถือว่าคุ้มมาก

ไม่ควรเลือกทำประกันโควิดจากบริษัทไหนเป็นพิเศษ แต่ควรเลือกจากความจำเป็น

ปัจจุบันมีประกันโควิดออกแผนความคุ้มครองโควิด-19 มากกว่า 10 บริษัท ควรเลือกทำประกันโควิด-19 ตามความจำเป็น โดยอิงจากปัจจัยที่ทางบริษัทประกันภัยเอามาเป็นบรรทัดฐานคำนวณการคิดเบี้ย ดังนี้

เพศชายมีโอกาสติดเชื้อมากกว่า : มีผลสำรวจว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อผ่านทางระบบทางเดินหายใจที่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คาดว่ามาจากการใช้ชีวิตที่ระมัดระวังน้อยกว่า และต้องเดินทางมากกว่าผู้หญิง จึงมีโอกาสรับเชื้อมากกว่า (Annals of Internal Medicine 2003) อายุมาก และมีโรคประจำตัว : มีแนวโน้มว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวจะติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบได้ง่ายกว่าคนปกติ ซึ่งหากผู้เอาประกันภัยคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงเรื่องโรคประจำตัว แม้จะเป็นเพียง ภูมิแพ้ หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ก็ควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันโควิดไว้บ้างก็ดี อยู่ในสถานที่เสี่ยง : หากคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องทำงานหรือเดินทางผ่านสถานที่เสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด-19 ก็ควรศึกษาแผนประกันของแต่ละบริษัทไว้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น บางท่านมีที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียว จะให้ไปพักอยู่กับญาติต่างจังหวัดก็ไม่มี จะไปเช่าที่พักก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กี่เดือน การทำประกันโควิดเพื่อความอุ่นใจจึงเป็นทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันกลุ่มนี้

ประกันโควิดคุ้มครองทันที ที่มาพร้อมเงื่อนไขพิเศษ

ก่อนทำประกันโควิด อย่าลืมเช็กเงื่อนไขพิเศษ ที่เป็นข้อยกเว้นของผู้เอาประกัน โดยส่วนใหญ่หากเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง จะทำประกันที่เกี่ยวกับสุขภาพแทบทุกตัวเพิ่มไม่ได้อยู่แล้ว แต่ก็มีบางบริษัททำได้ และจะมีข้อยกเว้นบางประการ อาทิ - เป็นชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในไทย อาจจะทำไม่ได้ แต่ชาวต่างชาติที่มีเอกสาร Work Permit ทำได้ - เป็นชาวไทย ที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ก็ทำไม่ได้ - หากมีประวัติเดินทางไปบางประเทศ จะต้องพ้นระยะเวลากักตัว 14 วันไปก่อน - ต้องซื้อประกันโควิดขณะพำนักอยู่ในประเทศไทยก่อนเดินทางทุกกรณี


ประกันโควิดเหมาะกับใครบ้าง?

ผู้ที่จำเป็นต้องทำ ผู้ที่อาจไม่จำเป็นต้องทำ - ผู้ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องใช้พื้นที่สาธารณะบ่อยๆ - ผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีแผนประกันสุขภาพเดิมที่คุ้มครองค่ารักษาและโรคร้ายแรงอยู่แล้ว (แม้ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่ก็ตาม)

ช่วงนี้หากใครกำลังมองหาประกันโควิด ที่สามารถช่วยคุณให้คุณใจ ทั้งแพคเกจช่วยค่ารักษาพยาบาลหรือเลือกรับเป็นเงินชดเชยรายได้ขณะนอนรักษาตัว อย่าลืมมองหาประกันของทิพยประกันภัยนะคะ สมัครง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.tipinsure.com/Ph/step_2

หรือสอบถามมาทาง Purpleins เราได้เลยนะคะ น้องอัญชันยินดีให้บริการค่ะ

และทุกท่านอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ ด้วยรักและเป็นห่วงค่ะ


23 views0 comments

Comments


bottom of page