top of page

เคลียร์ข้อสงสัย ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท ???

Updated: Oct 16, 2020ความต่างของประกันรถยนต์แต่ละประเภท

ประกันรถยนต์มีหลายประเภท อย่าง ทิพยประกันภัย ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทชั้นนำ ที่มีประกันรถยนต์ให้ลูกค้าเลือกทำหลายประเภท วันนี้ Purple INS จะมาสรุปความคุ้มครองของประกันรถยนต์แต่ละประเภท

ซึ่ง ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจมี 5 ประเภท


- ประกันรถยนต์ ชั้น 1 : ความคุ้มครองทุกกรณี รถหาย รถไฟไหม้ ภัยพิบัติ รถชนรถ

ซ่อมทั้งรถเราและรถคู่กรณี อีกทั้งยังคุ้มครองรถชนวัตถุอื่นอย่าง เสาไฟฟ้า, ต้นไม้, ฟุตบาท ฯลฯ


- ประกันรถยนต์ชั้น 2+ : ความคุ้มครองเหมือนชั้น 1 รถหาย รถไฟไหม้ รถชนรถ

ซ่อมทั้งรถเราและรถคู่กรณี แต่ไม่คุ้มครองความเสียหายจากการชนวัตถุอื่นที่ไม่ใช่รถ


- ประกันรถยนต์ชั้น 2 : ความคุ้มครองเหมือนชั้น 2+ รถหาย รถไฟไหม้ รถชนรถจะไม่ซ่อมรถเรา

ซ่อมแต่รถคู่กรณี และไม่คุ้มครองการชนวัตถุอื่น


- ประกันรถยนต์ชั้น 3+ : ความคุ้มครองเหมือนชั้น 1 ในกรณีรถชนรถ ซ่อมทั้งรถเราและรถคู่กรณี

แต่ไม่คุ้มครอง รถหาย ไฟไหม้ และรถชนวัตถุอื่น


- ประกันรถยนต์ชั้น 3 : คุ้มครองเหมือนชั้น 3+ ในกรณีรถชนรถ จะไม่ซ่อมรถเรา ซ่อมแต่รถคู่กรณี

และไม่คุ้มครอง รถหาย ไฟไหม้ รถชนวัตถุอื่น


ต้องการทำประกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์ @purpleins (มี @ ด้วยนะคะ) คลิ๊กเลย >> https://lin.ee/BrE7Eve โทร 061-725-9222

#ประกันรถยนต์ #ประกันชั้น1 #รถชนรถ #ความคุ้มครอง #ทิพยประกันภัย #PurpleINS

179 views0 comments

Comments


bottom of page