top of page

ประกันสุขภาพ TIPINSURE จากทิพยประกันภัย

Updated: Feb 4, 2022

สุขภาพและการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้ Purple INS ขอแนะนำประกันสุขภาพของทางทิพยประกันภัยหรือประกันสุขภาพ TIPINSURE ทางทิพยประกันภัยมีประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ทุก Generation มีแผนประกันให้เลือกสำหรับทุกเพศทุกวัย ครบทุกความต้องการ ครอบคลุมการรักษาทุกรูปแบบ


ประกันสุขภาพ TIPINSURE ทิพยประกันภัย ประกันสุขภาพทิพยประกันภัย วิริยะประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย Insurance Health Insurance

ประกันสุขภาพ TIPINSURE แตกต่างจากเจ้าอื่นอย่างไร?

ประกันสุขภาพทิพยประกันภัยจะมีให้เลือกถึง 2 แผน คุ้มครองแบบหมดห่วงทั้งในช่วงอายุวัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุ TIPINSURE จะดูแลคุ้มครอมทั้งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามจริง ค่าผ่าตัด ค่าห้องทั้งห้องปกติและห้อง ICU/CCU ถึงแม้จะเป็นผู้ป่วยนอก ก็จะได้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 3-0 ครั้งต่อปี เมื่อถึงเวลาต้องยื่นภาษี ก็ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ สามารถผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือนได้อีก


ซื้อประกันสุขภาพกับทางทิพยประกันภัย สะดวกสบาย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถาม สามารถซื้อประกันออนไลน์ได้ เมื่อซื้อประกันกับทางทิพยประกันภัยแล้ว สามารถรอรับกรมธรรม์ผ่านอีเมลได้เลย


ประกันสุขภาพทิพยประกันภัย มีกี่แผน? แตกต่างกันอย่างไร? มีจุดเด่นอะไร?

ปกติแล้ว เบี้ยประกันมักจะสูงขึ้นตามอายุ แต่ประกันสุขภาพของทางทิพยประกันภัยนั้น เบี้ยราคาเดียวทุกช่วงอายุ คุ้มครองแบบจัดเต็ม

ประกันสุขภาพ TIPINSURE จะมี 2 แผนให้ท่านได้เลือก


1.TIP Smart Health Care

  • จัดความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/ปี

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง

  • ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ค่าแพทย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด จ่ายให้ตามจริงเท่าที่โรงพยาบาลเรียกเก็บแต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง


2.TIP Deluxe Health Care

  • จัดความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่จำกัดวงเงินต่อปี

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุ สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง

  • ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ก็จะให้จ่ายให้ตามจริง

  • ผู้ป่วยนอก มีวงเงินสูงสุดถึง 3,000 บาท/ครั้ง

  • คุ้มครองค่าบริการตรวจสุขภาพหรือค่าวัคซีนป้องกันโรคในวงเงิน 1,000 บาท/ปี

  • คุ้มครองการให้ค่ารักษาทันตกรรม สูงสุด 1,000 บาท/ปี


ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของทั้ง 2 แผนประกันสุขภาพ


ประกันสุขภาพ TIPINSURE ทิพยประกันภัย ประกันสุขภาพทิพยประกันภัย วิริยะประกันภัย สินมั่นคงประกันภัย Insurance Health Insurance

สำหรับท่านใดที่ต้องการเช็คราคาประกันสุขภาพ TIPINSURE ท่านสามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเช็คราคาประกันได้เลย


และนี่คือประกันสุขภาพ TIPINSURE จากทิพยประกันภัย มีแผนประกันให้ท่านได้เลือกถึง 2 แผนด้วยกัน ทั้ง 2 แผนก็ให้ความคุ้มครองแบบจัดเต็ม สามารถซื้อประกันออนไลน์ได้ สะดวกสุด ๆ


ท่านใดที่อาจสงสัย ว่าการทำประกันสุขภาพให้ตนเองและครอบครัว สามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ท่านสามารถคลิก ทำประกันสุขภาพให้ตัวเองและคนในครอบครัวลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ เพื่อหาคำตอบได้ครับ

 

ต้องการสอบถาม หรืออ่าน Insight เกี่ยวกับการประกัน สามารถติดตามเราได้ที่

LINE Official : @purpleins หรือเว็บไซต์ www.purpleins.com

โทร 061-725-9222


99 views0 comments

Comments


bottom of page