top of page

น้ำท่วมนี้อย่าทิ้งสัตว์เลี้ยง! 8 ข้อปฏิบัติ ดูแลน้องให้ปลอดภัย


เหตุการณ์น้ำท่วมนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับคนและสิ่งต่างๆมากมายแล้ว ในขณะที่น้ำท่วมหากเรามีสัตว์เลี้ยงก็ยิ่งจำเป็นต้องดูแล และเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน หรือลดการบาดเจ็บและความสูญเสียให้น้อยที่สุด วันนี้เราจะพามาดูสิ่งที่ควรทำเมื่อจำเป็นต้องดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงน้ำท่วมกันค่ะ


1.เตรียมอาหาร น้ำดื่ม ของใช้ที่จำเป็น ให้เพียงพอสำหรับช่วงน้ำท่วม

เจ้าของควรเตรียมอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค ของใช้ที่จำเป็นของสัตว์เลี้ยงไว้ให้พอสำหรับช่วงน้ำท่วม และเผื่อไว้สำหรับช่วงน้ำเริ่มลดลงด้วย เพราะว่าการเดินทางอาจจะยังลำบากอยู่เมื่อน้ำเริ่มลดลง ทำให้การออกไปซื้อของที่จำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงอาจทำได้ยาก และห้ามสัตว์เลี้ยงดื่มน้ำจากน้ำท่วมขังเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ติดโรคได้


2.เก็บข้อมูล และเอกสารสำคัญของสัตว์เลี้ยงไว้ในซองซิปล็อค

ข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น เอกสารการฉีดวัคซีน เอกสารแจ้งสายพันธ์ ข้อมูลสัตวแพทย์ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ของเจ้าของ ควรนำเก็บใส่ถุงซิปล็อค ไว้ในที่ปลอดภัย และทำอีกชุดแนบติดไว้กับปลอกคอสัตว์เลี้ยง เพราะสัตว์เลี้ยงของเราอาจได้รับการบาดเจ็บ ป่วย หรือสูญหายในช่วงน้ำท่วมได้

3.พาสัตว์เลี้ยงไปถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีน กำจัดเห็บหมัดก่อนน้ำท่วม

เมื่อทราบว่าน้ำกำลังจะท่วม ให้รับพาสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิ กำจัดเห็บหมัด และฉีดวัคซีนที่จำเป็น เช่น พิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโอกาสในการติดเชื้อโรคจากสัตว์เลี้ยงมาสู่คน


4.จัดหาที่อยู่ที่ปลอดภัยให้กับสัตว์เลี้ยง

หากไม่สามารถอพยพสัตว์เลี้ยงไปในพื้นที่อื่นที่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัยน้ำท่วมได้ ให้จัดเตรียมสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น นำสัตว์เลี้ยงขึ้นบริเวณชั้นบนของบ้าน เพราะก่อนปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง อาจทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนล้า เป็นโรคผิวหนังร้ายแรง เชื้อรา หรือเสียชีวิตได้

5.ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง และบริเวณที่อยู่อาศัยเสมอ

ในสถานการณ์น้ำท่วม มักมีความชื้นมากกว่าปกติ และอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนมากับน้ำ เราจำเป็นต้องทำความสะอาดมูลสัตว์ ภาชนะใส่อาหาร และบริเวณที่อยู่อาศัยของคน และสัตว์เลี้ยงอยู่เสมอ เพราะเราอาจมีโอกาสติดโรคจากสัตว์เลี้ยงได้ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้แมวข่วน โรคพยาธิ และอุจจาระร่วง

6.ห้ามนำสัตว์อื่นเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัย

การนำสัตว์อื่นที่ไม่ทราบประวัติเข้ามาดูแลร่วมกับเรา และสัตว์เลี้ยงของเรา อาจทำให้เราได้รับเชื้อโรคได้ ดังนี้จึงควรหลีกเลี่ยง หากว่าจำเป็น หรือต้องการช่วยสัตว์ที่พลัดมากับน้ำ ให้แยกสัตว์เหล่านั้นออกจากบริเวณที่เรา และสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ หมั่นดูแลความสะอาด ระวังอย่าให้ถูกกัดหรือข่วน พร้อมทั้งล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังการสัมผัส


7.ห้ามนำซากสัตว์ที่ตายแล้วมาเป็นอาหารให้สัตว์เลี้ยง

การนำซากสัตว์ที่ตายแล้วมาเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยง อาจทำให้สัตว์เลี้ยงติดโรค และถ่ายทอดมาสู่คนได้ อีกทั้งการสัมผัสซากสัตว์อาจทำให้คนติดโรคได้โดยตรงด้วย

8.พบสัตว์ป่วย สัตว์ตายจำนวนมากให้รีบแจ้งกรมปศุสัตว์

กรณีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์หรือพบสัตว์ป่วยให้แยกสัตว์ออกจากฝูง รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้ นที่ หรือ Call Center กรมปศุสัตว์หมายเลข 0856609906นอกจากนี้การทำประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยงก่อนที่น้ำจะท่วมยังช่วยให้เจ้าของสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายค่ารักษา และยังทำให้ได้รับเงินชดเชยเมื่อสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตอีกด้วยค่ะ สนใจทำประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง สามารถติดต่อ Purple INS ได้ที่ LINE Official: @purpleins หรือโทร 0617259222 ค่ะ


116 views0 comments

Comentários


bottom of page