คนดัง และองค์กรต่างๆ ทั่วโลก แสดงจุดยืนสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ