top of page

ขับรถชนไม่มีใบขับขี่ทำอย่างไร? ประกันจ่ายไหม? มีโทษผิดอย่างไรบ้าง?

เชื่อว่าการมีรถยนต์เป็นความฝันใครหลายคนได้ทั้งความสะดวกสบายคล่องตัว อิสระในการเดินทางไปไหนมาไหน แต่รู้หรือไม่อะไรคือสิ่งที่ผู้ขับขี่ห้ามลืม ต้องพกติดตัวไว้เสมอ นั่นก็คือ “ใบขับขี่” เป็นเครื่องหมายที่แสดงตน ถึงความสามารถในการขับขี่ยานยนต์ประเภทนั้นๆ และได้รับอนุญาตทางกฎหมาย แต่หากวันหนึ่งเกิดลืมพกใบขับขี่ติดตัว เกิดเหตุชนขึ้นมา แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้าง ประกันจะจ่ายไหม? มีโทษผิดหรือไม่! บทความนี้จะมาช่วยคลายข้อสงสัยนี้ให้คุณได้รู้กันการขับรถชน ผู้ขับไม่มีใบขับขี่ ประกันจะชดเชยอย่างไร แบ่งเป็น 3 เหตุผลหลักๆ ดังนี้

กรณีเป็นฝ่ายถูก : อันนี้จะสบายใจหน่อย แต่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ควรทำ เพราะไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกเสมอไป หรืออาจมีเหตุการณ์บางอย่างที่ประกันจะไม่รับผิดชอบ ทีนี้ไม่ว่าจะเป็น ประกันชั้น 1, 2, 2+, 3 หรือ 3+ จะมีการรับผิดชอบ แต่ไม่ใช่ประกันของคุณ แต่เป็นคู่กรณีจะเข้ามารับผิดชอบค่าเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์ แต่ถ้าคู่กรณี ไม่ได้ทำประกันรถยนต์ไว้ บริษัทประกันของคุณจะเข้ามาดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้น และได้รับความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับกรณีเป็นฝ่ายผิด : ถ้าไม่มีใบขับขี่แล้วเกิดเหตุขึ้น เป็นฝ่ายผิด จะได้รับโทษตามกฎหมายฐานขับรถโดยประมาทและไม่มีใบอนุญาตขับขี่ บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี แต่มีข้อยกเว้นดังนี้


1.ลืมพกใบขับขี่ : หากนำหลักฐานใบขับขี่ตัวจริง, หลักฐานสำเนา หรือรูปถ่ายมายืนยันได้ ประกันจะคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณี

2.ใบขับขี่ถูกยึด : อาจเกิดจากการทำผิดกฎหมายจราจร แล้วตำรวจถูกตำรวจยึดไป ต้องมีการคัดลอกสำนวน นำมายืนยันกับบริษัทประกัน ประกันจึงจะคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณี

3.ใบขับขี่หมดอายุ : กรณีนี้ถ้าหมดอายุมาไม่นาน ประกันจะคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณี แต่ถ้ามากกว่า 1 ปี ทางประกันอาจนำมาเป็นเงื่อนไขก็ได้ ซึ่งแล้วแต่ละหมายเหตุของกรมธรรม์นั้นๆ

4.ไม่เคยสอบใบขับขี่ : ประกันจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ทุกกรณี ส่วนการชดเชยของบุคคลอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ตามแต่ละเงื่อนไขกรมธรรม์ แต่ที่แน่ๆ คุณจะรับผิดชอบเต็มๆ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา


กรณีประมาทร่วม : เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่ควรมองข้าม เพราะข้อตกลง บางครั้งไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆ ถ้าหลักฐานไม่ชัดเจน และไม่มีใครรับผิดชอบฝ่ายเดียว ซึ่งถ้าถูกตีความเป็นประมาทร่วม นั่นหมายความคุณก็ยังมีความผิดอยู่ดี ดังนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่มีเองด้วยเช่นกัน