top of page

กันลืม! ใบขับขี่ที่เรามี หมดอายุตอนไหน ?

Updated: Aug 31, 2020


ใบขับขี่มีหลายประเภทตามยานพาหนะที่ใช้งานจึงมีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน

วันนี้ Purple INS จึงสรุปมาให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ


1.ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว คือ ใบขับขี่สำหรับคนไปทำครั้งแรกจะมีอายุ 2 ปี แยกได้ดังนี้ค่ะ

-ใบอนุญาต ขับรถยนต์ชั่วคราว มีค่าธรรมเนียม 200 บาท

-ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ ส่วนบุคคลชั่วคราว ค่าธรรมเนียม 100 บาท

-ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวจาก ค่าธรรมเนียม 100 บาท2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล : มีอายุ 5 ปี มีค่าธรรมเนียม 500 บาท
3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล : มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ : มีอายุ 3 ปี และค่าธรรมเนียม 300 บาท5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือ รถตุ๊กตุ๊ก : มีอายุ 3 ปี และค่าธรรมเนียม 150 บาท