ลูกค้า Purple INS สามารถ ตรวจสอบกรมธรรม์ และความคุ้มครองได้ที่นี่ เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน และรหัสกรมธรรม์ 17 หลัก